EN
研究发展
BIT生物双向转化技术
发布时间:2021-06-07| 浏览次数:

辰海在传统转化技术基础上,开发出自己独有的BiT技术生物双向转化技术,研发出多种产品,满足客户需求,为客户提供最新的技术、研发最完美,呵护肌肤健康的护肤产品。

BiT技术是微生物和植物双向作用的一种转化工艺,利用微生物的作用,使植物等底物中的活性成分更好更高效的溶出,甚至特异性转化特定活性成分,产生新的功效物质;同时底物为微生物提供生长所需的物质,转化为微生物的代谢产物,例如利用特定微生物中的特定酶类,在特定转化条件下对植物中特定成分进行特异性转化和分解,来达到排毒、增加功效及提高肤感的作用。

Bit技术依托于北京工商大学化妆品系、植物资源研究开发北京市重点实验室等技术支撑,以高科技融合大自然生态植物精华,为化妆品原料以及化妆品发展奠定基础等。


                     PART1.

1623032358641871.png

                           PART2.


 

                            PART3.